top of page

Renovering

1

Steg 1:

Renovering

Vi genomför materialrenovering, för att förbereda materialet inför nästa steg, ifall materialet har blivit skadade genom en transportering av materialet eller vårdslöst användning av denna. 

Renoveringen kan innebära att de skadade ytorna som bl.a. kan vara gjorda av sten, glas, laminat mm, jämnas ut med speciell metod och verktyg. Detta ger ett bättre resultat när man ska börja med nästa steg efter materialrenoveringen. Detta görs snabbt och skickligt av våra specialister, eftersom att de har erfarenhet och kompetens inom detta område, i relativt snabb takt. Detta gör att vi hjälper er att uppfylla den önskade tidsfristen. Dessutom är våra verktyg unika, eftersom att de är special tillverkade för att de just ska vara ett verktyg  för mer avancerade typer av arbeten. Kontakta vårt företag så kommer ni se att allt arbete kommer att ske på ett professionellt sätt, ditt skadade material kommer att se ut som nytt.

hur arbetar

vi?

2

Slipning

Steg 2:

Slipning

Slipning som vi använder oss av är en speciell slipningsmetod, det är som vi kallar en för förberedning av ytan till nästa steg i arbetsprocessen, nästa steg kan t.ex. vara att avlägsna fläckar, skvättar,  skador som uppkommit pga. mekaniska verktyg eller för hand. Utom som vi jobbar med är b.la. olika typer av sten, glas, rostfritt stål mm.

Vi använder oss av ett speciellt och runt slipningsverktyg, som är svår att hitta på marknaden, vilket gör att det inte finns överallt att köpa, utan endast i vissa speciella verkstäder som tillåter licenserade hantverkare att köpa dessa verktyg av dem. Med detta verktyg får vi tillgång till slipningsdelar i olika former och material för det bästa förutsättningar för att slipningen ska bli idealisk. Dessa verktyg gör att vår konkurrens på marknaden är låg eftersom att det är få som har våra typer av verktyg för att utföra jobbet så som vi gör.

hur arbetar vi?

hur arbetar vi? 

Denna typen av slipning är väldig specifik, och kräver en hög nivå av skicklighet eftersom att ytor man jobbar med är väldigt känsliga, samt erfarenhet som vi har utvecklat genom åren.
Vi har tillräckligt med kompetens för att kunna använda detta verktyg, då vi genom gått en utbildning hur verktygen ska hanteras på rätt sätt. Vilket gör att vi har monopol på marknaden för att tillhandahålla  dessa typer av tjänster av väldigt hög kvalitet med hjälp av denna typ av verktyg och kompetens inom området.

3

Polering

Steg 3:

Polering

Det sista steget  innan det skadade material anses vara helt färdigt är polering. Polering gör att materialet blir glansigt på nästa alla typer av ytor och ett intryck av att ytan är som en helt ny yta. 

Våra poleringsmetoder används oftast på skadade ytor så som sten, glas, rost fritt stål mm.  Dessa är våra individuella metoder av arbetet och en av företagets mest efterfrågade arbete eftersom att vi utför dessa bäst. Resultatet av vårt arbetet från alltid i fokus, och genom vår långa erfarenhet av dessa arbeten har vi utvecklat vår individuella stil inom polering, vilket gör att vi kan ge våra kunder ett mycket bra resultat redan innan hela poleringen är avslutat. Allt detta beror på att vårt resultat kommer att vara över förväntan.

hur arbetar

vi?

våra mål

 Det är så vi är vana att arbeta och det här är vår standard, vilken ger oss möjlighet att jobba både för våra stamkunder men även möjlighet att jobbar för nya kunder som kommer till oss genom att vi blivit  rekommenderade från våra tidigare kunder. Kontakta oss ås visar vi dig en hög arbetsnivå som vi jobbar med, vilket ger ett utmärkt resultat, som hjälper dig att klara av en besiktning.

arthur logo color background.png
bottom of page